მეზობელი სიტყვები
R₀t value
/͵ɑːzɪərəʊtiːʹvælju:, ͵rɒtʹvælju:/

= R0t.