მეზობელი სიტყვები
R0t value
/͵ɑːzɪərəʊtiːʹvælju:, ͵rɒtʹvælju:/

= R0t.