მეზობელი სიტყვები
lysogenic bacteriophage
არსებითი სახელი
/͵laɪsəʊ͵dʒɛnɪkbækʹtɪərɪəʊfeɪdʒ/

მიკრ. ლიზოგენური ბაქტერიოფაგი (ბაქტერიოფაგი, რომლის დნმ-იც ინფიცირებული ბაქტერიის გენომში ინტეგრირდება).