მეზობელი სიტყვები
killer activation receptors
A a Å α-MN A and B antigens
killer activation receptors
არსებითი სახელი
/͵kɪləræktɪˈveɪʃnrɪʹsɛptəz/

pl იმუნ. კილერი უჯრედების გამააქტიურებელი რეცეპტორები (აბრევ. KARs) [იხ. აგრ. killer cell, natural killer cell].