მეზობელი სიტყვები
Jerne's idiotypic network theory
არსებითი სახელი
/͵jɛrnɛz͵ɪdɪəʊ͵tɪpɪkʹnɛtwɜːkʹθɪərɪ/

იმუნ. იერნეს იდიოტიპური ქსელის თეორია (თეორია, რომლის მიხედვითაც ყოველი ახალწარმოქმნილი ანტისხეულის იდიოტიპი იწვევს მის მიმართ სპეციფიკური ანტისხეულების წარმოქმნას).