მეზობელი სიტყვები
Cornales
არსებითი სახელი
/kɔ:ʹneɪli:z/

pl ბოტ. შინდისნაირნი (Cornales ord.).