მეზობელი სიტყვები
Timaliidae
არსებითი სახელი
/͵taɪmɑːʹlɪɪdi:/

pl ორნ. ტიმალიასებრნი (ბეღურასნაირთა რიგის ოჯახი; Timaliidae fam.) აგრ. babblers.