მეზობელი სიტყვები
hazelnut
არსებითი სახელი
/ʹheɪzlnʌt/

ბოტ. თხილის კაკალი, თხილი (აგრ. cobnut, cob).