მეზობელი სიტყვები
Herpestidae
არსებითი სახელი
/ˈhɜːpɛstɪdi:/

pl მმლ. მანგუსტისებრნი, მანგუსტისებრთა ოჯახი (Herpestidae fam.).