მეზობელი სიტყვები
left brain
არსებითი სახელი
/ʹlɛftbreɪn/

ანატ. თავის ტვინის მარცხენა ნახევარსფერო [შდრ. აგრ. right brain].