მეზობელი სიტყვები
α-MN
/͵ælfəɛmʹɛn/

აბრევ. = alpha motor neuron.