მეზობელი სიტყვები
electron microscopy
არსებითი სახელი
/ɪ͵lɛktrɒnmaɪʹkrɒskəpɪ/

ელექტრონული მიკროსკოპია (მნიშვნელოვნად გადიდებული გამოსახულებების მიღება სწრაფად მოძრავ ელექტრონთა კონების გამოყენებით).