მეზობელი სიტყვები
lytic bacteriophage
არსებითი სახელი
/ʹlɪtɪkbæk͵tɪərɪəfeɪdʒ/

ვრლ. ლიზისური / დამშლელი ბაქტერიოფაგი (ინფიცირებული ბაქტერიის ლიზისის / დაშლის გამომწვევი ბაქტერიოფაგი).