მეზობელი სიტყვები
EVD
/͵iːviːʹdiː/

აბრევ. = Ebola virus disease.