მეზობელი სიტყვები
karyolymph
არსებითი სახელი
/ʹkærɪəʊ͵lɪmf/

ციტ. იშვ. კარიოლიმფა [= nucleoplasm].