მეზობელი სიტყვები
TPO
/͵ti:pi:ʹəʊ/

აბრევ. = thyroid peroxidase.