მეზობელი სიტყვები
central tolerance
არსებითი სახელი
/͵sɛntrəlʹtɒlərəns/

იმუნ. ცენტრალური ტოლერანტობა (პირველად ლიმფურ ორგანოებში ახალწარმოქმნილი T და B ლიმფოციტების უპირატ. საკუთარ ანტიგენებზე პასუხის უქონლობა).