მეზობელი სიტყვები
NFAT ან NF-AT
არსებითი სახელი
/͵ɛnɛfeɪʹtiː/

(nuclear factor of activated T-cells-ის აბრევ.) ბიოქ. აქტივირებული T-უჯრედების ბირთვული ფაქტორი (იმუნური პასუხების აღძვრაში მნიშვნელოვანი როლის მქონე ცილების ოჯახი).