მეზობელი სიტყვები
eosinophil cationic protein
/͵i:əʹsɪnəfɪlkætaɪ͵ɒnɪkprəʊti:n/

ბიოქ. ეოზინოფილის კათიონური ცილა, რიბონუკლეაზა 3 (ეოზინოფილების მიერ სეკრეტირებული ცილა, რომელიც მონაწილეობს ატოპიური დერმატიტის, ასთმის და ზოგიერთი ალერგიული დაავადების განვითარებაში; აბრევ. ECP).