მეზობელი სიტყვები
brown marmorated stink bug
არსებითი სახელი
/͵braʊn͵mɑ:məreɪtɪdʹstɪŋkbʌg/

ენტ. ყავისფერი მარმარილოსებრი ფაროსანი ბაღლინჯო, აზიური ფაროსანა (Halyomorpha halys) აგრ. stink bug, აბრევ. BMSB.