მეზობელი სიტყვები
Zika
/ʹziːkə/

1. = Zika virus;

2. = Zika fever.