მეზობელი სიტყვები
Asian palm weevil
/͵eɪʃnpɑ:mʹwi:vl, ͵eɪʒn-/