მეზობელი სიტყვები
XXY syndrome
/͵ɛksɛkswaɪʹsɪndrəʊm/