მეზობელი სიტყვები
XXX syndrome
/͵ɛksɛksɛksʹsɪndrəʊm/