მეზობელი სიტყვები
sable
არსებითი სახელი
/ʹseɪbl/

ზოოლ. სიასამური (Martes zibellina).