მეზობელი სიტყვები
bunting
არსებითი სახელი
/ʹbʌntɪŋ/

ორნ. გრატა (Emberizidae fam.).