მეზობელი სიტყვები
Caviidae
არსებითი სახელი
/kəʹvaɪɪdi:/

pl მმლ. ზღვის გოჭისებრნი (Caviidae fam.).