მეზობელი სიტყვები
Euphausiacea
არსებითი სახელი
/͵ju:fɔ:zɪʹeɪʃɪi:/

pl ზოოლ. კრილი (ზღვის წვრილი კიბოების რიგი; Euphausiacea ord.).