მეზობელი სიტყვები
hartebeest
არსებითი სახელი
/ʹhɑ:təbi:st/

მმლ. ბუბალი, ძროხისებრი ანტილოპა (Alcelaphus buselaphus).