მეზობელი სიტყვები
pronghorn
არსებითი სახელი
/ʹprɒŋhɔ:n/

მმლ. რქაფიწალა ანტილოპა (Antilocapra americana) აგრ. pronghorn antelope.