მეზობელი სიტყვები
Scolopacidae
არსებითი სახელი
/ʹskɒləʊpəsɪdi:/

pl ორნ. ჩიბუხასებრნი (Scolopacidae fam.).