მეზობელი სიტყვები
Spalacidae
არსებითი სახელი
/spəʹlæsɪdi:/

pl მმლ. ბრუცასებრნი (მღრღნელების ოჯახი; Spalacidae fam.).