მეზობელი სიტყვები
Sphingidae
არსებითი სახელი
/ʹsfɪndʒɪdi:/

pl ენტ. სფინქსისებრნი (ღამის პეპლების ოჯახი; Sphingidae fam.).