animal pole
noun
/ʹænɪmlpəʊl/

ემბრ. ანიმალური პოლუსი (კვერცხის / კვერცხუჯრედის უყვითრო ნაწილი, რომელიც მცირე ზომის სწრაფად დაყოფადი უჯრედებისაგან შედგება და რომლიდანაც საკუთრივ ჩანასახი ვითარდება) [შდრ. აგრ. vegetal pole].