ascospore
noun
/ʹæskəʊspɔ:(r)/

მიკოლ. ასკოსპორა (სქესობრივი პროცესის შედეგად წარმოქმნილი ჰაპლოიდური სპორა, რომელიც ჩანთიანი სოკოების / ასკომიცეტების ჩანთაში / ასკში ვითარდება) [იხ. აგრ. ascus].