dura mater
noun
/ʹdjʊərəʹmeɪtə(r)/

ანატ. მაგარი გარსი (თავის ან ზურგის ტვინის მფარავი სამი გარსიდან მესამე / ძვალთან მიმდებარე სქელი გარსი) [იხ. აგრ. arachnoid mater, pia mater, meninx].