meninx
noun
/ʹmi:nɪŋks/

(pl meninges) ანატ. ტვინის გარსი (თავის ან ზურგის ტვინის მფარავი სამი გარსიდან ერთ-ერთი) [იხ. აგრ. arachnoid mater, dura mater და pia mater].