pycnidiospore
noun
/pɪkʹnɪdɪəspɔ:(r)/

მიკოლ. პიკნიდიოსპორა, პიკნოსპორა (პიკნიდიუმში წარმოქმნილი კონიდიოსპორა; აგრ. pycniospore, pycnospore) [იხ. აგრ. conidium, pycnidium].