viscerocranium
noun
/͵vɪsərəʊʹkreɪnɪəm/

(pl viscerocrania) ანატ. სახის ქალა, ვისცერალური ქალა, ვისცეროკრანიუმი (თავის ქალის ნაწილი, რომელშიაც მოთავსებულია მხედველობის, გემოსა და ყნოსვის ორგანოები; აგრ. facial skeleton) [შდრ. აგრ. neurocranium].