მეზობელი სიტყვები
abactinal
ზედსართავი სახელი
/͵æbʹæktɪnl, ͵æbækʹtaɪnl/

ზოოლ. აბაქტინალური, აბამბულაკრული; პირისა და ამბულაკრული ფეხების საპირისპირო მხარეზე არსებული (კანეკლიანების სხეულზე; აგრ. abambulacral) [შდრ. აგრ. actinal].