მეზობელი სიტყვები
abambulacral
/͵æbæmbjəʹleɪkrəl, -ʹækrəl/