მეზობელი სიტყვები
abiogenesis
არსებითი სახელი
/͵eɪbaɪəʊʹdʒɛnɪsɪs/

(pl abiogeneses) აბიოგენეზი, თვითჩასახვა (ცოცხალი ორგანიზმების ჰიპოთეზური წარმოქმნა არაცოცხალი ნივთიერებისაგან; აგრ. abiogeny) [შდრ. აგრ. biogenesis].