მეზობელი სიტყვები
aborti
/əʹbɔ:taɪ/

abortus-ის pl.