მეზობელი სიტყვები
acarus
არსებითი სახელი
/ʹækərəs/

(pl acari) ზოოლ. ტკიპა (Acarus gen.).