მეზობელი სიტყვები
acelomate
/æʹsi:ləʊmeɪt, æsi:ʹləʊmeɪt/