მეზობელი სიტყვები
acid precipitation
/͵æsɪdprɪ͵sɪpɪʹteɪʃn/