მეზობელი სიტყვები
acrosomal
ზედსართავი სახელი
/͵ækrəʹsəʊməl/

ფიზიოლ. აკროსომული, აკროსომისა, აკროსომასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. acrosome]; acrosomal reaction აკროსომული რეაქცია (ჰიდროლიზური ფერმენტების გამოსვლა აკროსომიდან კვერცხუჯრედის გარსთან მისი შეხებისას).