მეზობელი სიტყვები
acrosome
არსებითი სახელი
/ʹækrəsəʊm/

ფიზიოლ. აკროსომა (ქუდისებრი სტრუქტურა სპერმატოზოიდის თავის წინა ნაწილში, რომელიც სპერმატოზოიდს კვერცხუჯრედის გარსის გარღვევისა და კვერცხუჯრედში შეღწევის საშუალებას აძლევს); acrosome reaction = acrosomal reaction [იხ. acrosomal].