actin
არსებითი სახელი
/ʹæktɪn/

ბიოქ. აქტინი (კუნთოვანი ბოჭკოს ცილა, რომელიც ცილა მიოზინთან ერთად კუნთის შეკუმშვასა და მოდუნებას უზრუნველყოფს) [შდრ. აგრ. F-actin, G-actin].