მეზობელი სიტყვები
G-actin
არსებითი სახელი
/ʹdʒi:͵æktɪn/

ბიოქ. გლობულური აქტინი, G-აქტინი [შდრ. აგრ. actin, F-actin].